Käyttöönottotarkastukset

Olemme huomanneet, että savunpoistojärjestelmät jäävät helposti rakennusprojektissa hieman ”väliinputoajan” asemaan, koska useimmiten tarvittavat laitteet ja asennukset toimitetaan usean eri tahon toimesta. Näin kokonaisvastuu järjestelmästä jää usein rakennusyhtiön kontolle. Koska kyseessä on erikoisala, ei rakennusyhtiöllä ole aina omin resurssein mahdollisuutta varmistaa järjestelmän toimivuutta, varsinkin kun aikataulut ovat tiukkoja. Lisähankaluutena on usein se, että myös savunpoistojärjestelmät valmistuvat projektin loppuvaiheessa palo- ja lopputarkastuksen odottaessa jo kulman takana. Savunpoistojärjestelmät sisältävät sekä sähkö- ja automaatioteknisiä elementtejä että mekaanisia osatekijöitä, eikä niiden oikea yhteistoiminta kaikissa olosuhteissa ole itsestäänselvyys ilman asiantuntijan varmistusta.

Savunpoistoluukkujen toiminta tarkastetaan käyttöönottotarkastuksessa
Savunpoistoluukkujen ja -ikkunoiden mekaaninen toiminta ja rakennustekninen laatu ovat tärkeä osa toimivaa savunpoistoa.
Savunpoistokeskus käsinlaukaisu tarkastetaan käyttöönottotarkastuksessa
Savunpoistokeskukset ja laukaisuun käytettävät mekanismit vaativat puolestaan monipuolista sähköteknistä osaamista.

Olemme huomanneet, että savunpoistojärjestelmät jäävät helposti rakennusprojektissa hieman ”väliinputoajan” asemaan. Olemmekin monessa tapauksessa käyttöönottotarkastuksen avulla pystyneet auttamaan asiakkaamme välttämään puutteista johtuvat ongelmat, viivästykset ja lisäkustannukset esim. palotarkastuksen yhteydessä.

Tähän tarpeeseen olemme ryhtyneet tarjoamaan rakennusyhtiöille ja muille kiinteistöstä vastaaville palveluna käyttöönottotarkastusta, joka varmistaa järjestelmän toimivuuden. Asiakaspalautteemme mukaan tarve käyttöönottotarkastuspalvelulle on selkeä ja asiakkaat ovat kokeneet suurena helpotuksena palvelun, jossa kiireisessä tilanteessa yksi osakokonaisuus on varmistettu kustannustehokkaasti alan erikoisosaajan toimesta. 

Olemme asiakkailtamme kuulleet ja itse havainneet, että puutteet järjestelmien kokonaistoimivuudessa eivät ole lainkaan harvinaisia. Olemmekin monessa tapauksessa pystyneet käyttöönottotarkastuksella auttamaan asiakkaamme välttämään puutteista johtuvat ongelmat, viivästykset ja lisäkustannukset esim. palotarkastuksen yhteydessä.

Monet asiakkaamme ovat myös todenneet, että kaikkein paras ja edullisin ratkaisu on välttää savunpoistojärjestelmään liittyvät ongelmat luottamalla kokonaisvastuu savunpoistojärjestelmän toimivuudesta meille jo suunnittelu- tai rakennusvaiheessa. Asiakkailtamme olemme saaneet erityistä kiitosta kyvystämme pitää kustannukset kurissa – turvallisuudesta ja laadusta luonnollisestikaan tinkimättä.

Kysy lisää projektinjohto- ja konsultointipalveluistamme,

Call Now ButtonSoita meille!
Verified by MonsterInsights