Moderni kerrostalo

Helpotusta helteisiin – Kiinteistössäsi saattaa olla tehokas viilennyskeino, joka ei vain ole käytössä!

Useimmissa kiinteistöissä on savunpoistojärjestelmä tulipalon varalta. Mutta kaikki eivät tiedä, että savunpoistoluukkuja ja -ikkunoita on mahdollista hyödyntää myös arkisemmassa tuuletuksessa ja lämmönpoistossa kesähelteillä. Tämä on erittäin toimiva tapa esim. toimitilojen tai kerrostalon porraskäytävän viilentämiseen. Käytännössä savunpoistojärjestelmän tulee tällöin olla moottoritoiminen eli sähkömoottoreiden avulla avautuva ja sulkeutuva. Lisäksi järjestelmässä tulee olla tuuletustoiminto eli luukkujen tuuletuskäyttöä voidaan säädellä erillisistä painikkeista.

tuuletuspainike, jolla moottoritoimisia savunpoistolaitteita voi ohjata tuuletuskäytössä
Tuuletuspainike näyttää usein tältä, mutta kytkinten ulkonäkö saattaa vaihdella. (Huom. Savunpoiston laukaisuun käytettäviä painikkeita ei tule käyttää tuulettamiseen!)

Tuuletuspainikkeiden avulla savunpoistoluukut voidaan avata ja sulkea viilentämistarpeen mukaan.

Tuuletustoiminnon käyttöönotossa ja asennuksessa tulee ehdottomasti käyttää asiantuntijaa, joka varmistaa savunpoistojärjestelmän toiminnan kaikissa tilanteissa.

Huom. Savunpoiston laukaisuun käytettäviä painikkeita ei tule käyttää tuulettamiseen.

Savunpoistojärjestelmän tuuletustoiminto lyhyesti:

  • edullinen, hyödyntää olemassa olevaa järjestelmää
  • kuluttaa sähköä minimaalisesti (luukkujen sähkömoottorit)
  • moottoritoimiseen laitteistoon myös jälkiasennuksena edullinen
  • ekologinen ja ilmastoystävällinen
  • ei aiheuta epämiellyttävää vetoa tai voimakasta ilmavirtaa
  • viilentää nopeasti suurenkin tilan
  • oikein toteutettuna ei vaaranna savunpoiston toimintaa
  • lisävarusteena saatavien sade- ja tuulianturien avulla luukut sulkeutuvat sään niin vaatiessa

Edullinen, ekologinen ja helppokäyttöinen

Tuuletuspainikkeiden asennus olemassa olevaan järjestelmään on useimmiten kustannustehokas vaihtoehto, jonka käyttökustannukset ovat minimaaliset. Painovoimaiseen ilman kiertoon ja ulkoa saatavaan viileämpään korvausilmaan perustuva tuuletus on myös ekologinen ja ilmastoystävällinen tuuletustapa, koska ilmankierrätykseen tai sen viilentämiseen ei käytetä sähköä.

Savunpoistoluukut poistavat käyttötarkoituksensa mukaisesti tehokkaasti lämpöä ja tuulettavat tilaa nopeasti, varsinkin kun korvausilman saannista on huolehdittu. Raikas korvausilma voidaan johtaa tilaan esim. avoimen oven tai ikkunan kautta, mieluiten rakennuksen varjoisammalta puolelta. Ilman virtaus on miellyttävää, koska virtaus kanavoituu laajalta alueelta savunpoistoluukun kautta ilmapatsaan muodossa ulos. Ainoa hieman tuntuvamman virtauksen alue lattiatasolla on korvausilman lähteenä toimivan oven tai ikkunan edustalla.

Järjestelmää voi myös käyttää tehostamaan koneellista ilman viilentämistä. Hyvä tapa havainnollistaa tätä tuuletustapaa on kuuma auto, jonka ikkunat avataan liikkeelle lähdettäessä. Kuuma ja tunkkainen ilma huuhdellaan nopeasti ikkunoista ulos. Sen jälkeen auton oma ilmastointi säätelee ilman lämpötilaa tehokkaasti. Huomattavana erona autoon verrattuna on se, että kiinteistössä oleva ilmamäärä on tuhansia kertoja suurempi – ja siksi tuuletuksen avulla saatava energiansäästö on huomattavasti suurempi.

Automatiikalla käyttömukavuutta

Järjestelmään on myös mahdollista sisällyttää sade- ja tuulianturit, jolloin luukut sulkeutuvat automaattisesti sateen tai voimakkaan tuulen aikana. Tällöin tuuletustoimintoa voidaan käyttää ilman, että luukkujen sulkemisesta täytyy itse huolehtia heti sään muuttuessa. Järjestelmään on myös mahdollista sisällyttää muitakin elementtejä – kuten termostaatteja – säätelemään tuuletuskäyttöä. Kustannukset tuuletustoiminnon asentamisesta moottoritoimisen savunpoistolaitteiston yhteyteen vaihtelevat automatiikan määrästä ja kaapelointimatkoista riippuen muutamista sadoista euroista tuhansiin euroihin.

Asiantunteva toteutus on ehdottoman tärkeää

Oikein asennettuna ja käytettynä tuuletuskäyttö ei heikennä järjestelmän toimivuutta savunpoistokäytössä millään tavalla. Tärkeimpänä huomioon otettavana tekijänä tuuletuskäytössä on säätää luukun kannen avautumiskulma (joko automaattisesti tai käsiajolla) tuuletuskäyttöön sopivaksi, mutta samalla riittävän pieneksi, jotta voimakaskaan tuulenpuuska ei vaurioita avaajalaitetta tai luukkua.

Tuuletuspainikkeiden avulla savunpoistoluukut voidaan siis avata ja sulkea viilentämistarpeen mukaan. Toki aina pitää muistaa, että savunpoiston varsinaisen käytön tulee olla ensisijaista, eli savunpoiston laukaisun tulee avata ja pitää savunpoistoluukut ja -ikkunat avoimina riippumatta tuuletuspainikkeista. Tuuletustoiminnon tulee siis laukaisutilanteessa kytkeytyä automaattisesti pois käytöstä, jotta luukkujen avautuminen laukaisussa varmistetaan. Tuuletustoiminnon käyttöönotossa ja asennuksessa tuleekin ehdottomasti käyttää asiantuntijaa, joka varmistaa savunpoistojärjestelmän toiminnan kaikissa tilanteissa.

Soita meille
Soita meille! p. 010 581 7100