Savunpoiston saneeraus

Tehdäkö laajempi savunpoiston saneeraus vai hankkia kunnostamalla lisäaikaa laitteille?

Savunpoistokumppani haluaa käyttää asiantuntemustaan siihen, että asiakkaalle löydetään paras vaihtoehto. Joskus laitteiden kunnostamisella saadaan järkevästi lisää käyttöikää laitteille ja toisessa tilanteessa taas laajempi saneeraus on järkevin vaihtoehto. Osaamisemme kattaa molemmat vaihtoehdot ja huolehdimme aina siitä, että valitulla vaihtoehdolla saavutetaan laadukas, toimiva ja vaatimusten mukainen lopputulos.

Miksi saneeraus?

Tarpeiden ja vaatimusten muuttuessa ja esim. kosteusongelmien ehkäisemiseksi savunpoistojärjestelmän saneeraukset ovat selkeästi yleistyneet viime vuosina. Lisäksi vanhemmat savunpoistolaitteistot alkavat olla uusimisen tarpeessa joko osittain tai kokonaan. 

Savunpoiston uusiminen on usein ajakohtaista kiinteistössä tehtävän suuremman peruskorjauksen yhteydessä. Tähän on kaksi pääsyytä:

  • Nykyiset säädökset edellyttävät yleensä rakennuslupaa vaativan peruskorjauksen yhteydessä myös savunpoiston toteuttamista vanhoissakin kiinteistöissä
  • Savunpoiston saneeraus on myös kustannussyistä järkevää suorittaa peruskorjauksen yhteydessä
SPK-Huolto asiantuntijat toimistolla

On huomattava, että sopivin vaihtoehto ei läheskään aina ole kallein, vaan olemme onnistuneet tuomaan asiakkaillemme suuriakin säästöjä savunpoiston saneeraus- ja asennusratkaisujen järkevässä suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Kokonaisedullinen savunpoiston saneeraus perustuu järkevään suunnitteluun

Savunpoistossa yhdistyvät sekä sähkötekniset että mekaaniset ja rakennustekniset elementit. Järkevällä suunnittelulla saadaan aikaan selkeitä säästöjä saneerauksen toteutuksessa esimerkiksi hyödyntämällä jo olemassa olevaa kaapelointia tai edelleen hyvässä kunnossa olevia luukun osia. Hyvä savunpoistosaneerauksen suunnitelma ottaa huomioon järjestelmän toimivuuden myös pitkällä aikavälillä. Yli 1000 huoltoasiakkaamme ja vuosien kokemuksen tuoman osaamisen avulla meillä on hyvä työkalupakki sopivimpien teknisten ratkaisujen suhteen. Kokemuksemme kautta voimme auttaa asiakkaitamme löytämään heille parhaan vaihtoehdon kulloisenkiin tarpeeseen.

Asiakaslähtöinen saneerauksen toteutus

savunpoisto saneeraus suunnitelma palaveri
Toimiva savunpoiston saneeraus vaatii hyvän suunnitelman, alan erikoisosaamista ja hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä.

Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä siitä, että otamme kokonaisvastuun savunpoistolaitteiston saneerauksesta. Tällöin pystymme suunnittelemaan asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, joka on myös teknisesti järkevä toteuttaa.

Teknisten ratkaisujen lisäksi otamme huomioon kunkin asiakkaan erityistoiveet, kohteena olevan kiinteistön erityispiirteet, laitteiston käytettävyyden sekä tietenkin viranomaisvaatimukset.

Hyvän perussuunnittelun jälkeen toimenpiteiden ja vastuurajojen sopiminen on helppoa. Samalla varmistetaan, että tarjouksemme sisältää kaikki tarvittavat tuotteet ja palvelut. Laadimme työstämme asennustodistuksen kiinteistön ylläpitoa ja viranomaisia varten.

Kumppanuus Keraventin kanssa varmistaa laitetoimitusten laadun

Olemme Suomen ylivoimaisesti suurimman savunpoistoluukkujen ja -laitteiden toimittajan Keraventin (Kera Group Oy) virallinen huolto- ja saneerauskumppani, joten meillä on mm. jatkuvan koulutusyhteistyön kautta erittäin hyvä käsitys Keraventin toimittamien alan johtavien laitteiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kokemuksemme mukaan Keraventin toimittamat savunpoistolaitteet täyttävät parhaiten Suomen olosuhteiden vaatimukset. Koska korjaukset ovat työläitä ja laitteet usein vaikeapääsyisissä paikoissa, korjauskustannukset ovat laitehintoihin suhteutettuna usein suuria. Suosittelemmekin panostamaan järkevästi laitehankintojen laatuun. Keraventin tarjoama laaja laitevalikoima mahdollistaa usein myös edullisia ratkaisuja esim. kaapeloinnin osalta. Keraventin toimittamat laitteet ovat myös hinnaltaan kilpailukykyisiä.

Palonkestävät johtojärjestelmät ja savunpoiston saneeraus

Lähtökohtana savunpoistoa suunniteltaessa luonnollisesti on, että savunpoistojärjestelmän tulee toimia tulipalon aikana. Johtojärjestelmä on yksi haavoittuvimmista osista järjestelmässä jo senkin takia, että kaapelointi kaikkein todennäköisimmin joltain osin osuu tulipalon kohdalle. Siksi nykyisten vaatimusten mukaisen savunpoistojärjestelmän kaapeleiden tulee olla palonkestäviä.

Palonkestävyys voidaan toteuttaa rakenteista, käyttötarkoituksesta ja esteettisistä tekijöistä riippuen eri tavoilla. Yleisimmät toteutustavat ovat palosuojakotelot (viereisessä kuvassa esittelyseinässä vasemmalla). Jossain tapauksissa järkevä toteutus on esim. yksinkertaisen peltikotelon alle mekaanisesti suojattu ja palosuojatuin kiinnikkein säädösten mukaisesti  kiinnitetty kaapeli. Pystysuoraan kaapeloitaessa kaapelia tulee taivuttaa vähintään 0,3 metrin vaakavetoon aina 3,5 metrin välein (kuvassa oikealla). Tämä tehdään sen estämiseksi, ettei palonaikainen vetorasitus kasva liian suureksi.

Ote ST-käsikirjasta:

Standardi SFS6000-5-56 ( kohta 560.8.1) sallii vaihtoehtona palonkestäville johtojärjestelmille riittävän suojauksen mekaanisesti ja palolta, ja esimerkkinä esitetään rakenteelliset koteloinnit, joiden avulla säilytetään mekaaninen suojaus ja palosuojaus tai johtojärjestelmä asentaminen erillisiin palosuojakoteloihin.

Savunpoistokumppani käyttää aina standardin SFS6000-5-56 mukaisia palonkestäviä kaapelointeja saneerauksissaan.

palonkestävät johtojärjestelmät esittely malli

Tavoitat meidät puhelimitse numerosta: 010 581 7100

Muut yhteystietomme löydät täältä.

Call Now ButtonSoita meille!