Savunpoisto - Usein kysytyt kysymykset

Savunpoisto ja sen huolto: Lisätietoa - Kuka, miksi ja kuinka usein

Savunpoisto: Olemme koonneet tähän useimpia kysymyksiä ja vastauksia liittyen mm. savunpoistojärjestelmiin ja niiden huoltoon.

Jos kaipaat laajempaa tietopakettia savunpoistosta, voit ladata laajan maksuttoman tietopaketin sivuiltamme. Tietopaketin lataaminen ei vaadi yhteystietojen antamista.

Savuluukku, savuikkuna, paloluukku, savunpoistoikkuna, jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.

 • Käytämme tällä sivustolla alalle vakiintunutta sanastoa ja termistöä, jossa järjestelmän osia ovat esim. savunpoistoluukku, savunpoistopuhallin ja savunpoistokeskus. Kokonaisuudesta käytämme termiä savunpoistojärjestelmä.

Kuinka savunpoisto toimii - eikö savunpoistoluukun avaaminen vain ruoki tulta, kun tuli saa lisää happea?

 • Savunpoiston päätarkoitus on turvata ihmisten poistumista ja helpottaa pelastustoimen työtä. Esim. kerrostalossa palo ei useinkaan ole samassa tilassa kuin mistä savua poistetaan, vaan palo on esim. asunnossa ja savunpoiston avulla tuuletetaan porraskäytävää. Näin turvataan poistumista sekä helpotetaan ja nopeutetaan palokunnan toimintaa.  Lue tarkemmin savunpoiston tarkoituksesta ja toimintaperiaatteesta täältä.

Mitä tarkoittavat koneellinen savunpoisto ja painovoimalla toimiva savunpoisto?

 • Koneellisessa savunpoistossa savua poistetaan puhaltimien avulla. Savunpoistopuhaltimet ovat erityisesti matalissa ja hyvin tehokasta savunpoistoa vaativissa kohteissa käytetty savunpoistotapa. Yleisempi toimintatapa on painovoiman avulla toimiva savunpoisto, joka perustuu siihen, että kevyempi kuuma ilma poistuu tilasta avoimen savunpoistoluukun tai -ikkunan kautta. Raikkaan korvausilman saanti esim. avoimen oven kautta on molemmissa savunpoistotavoissa oleellinen osa savunpoiston tehokasta toimintaa.

Kuka saa huoltaa savunpoistolaitteita?

 • Savunpoistolaitteiston huoltoliikkeen tulee olla asiantunteva savunpoistolaitteita asentava liike. Huollosta on tehtävä huoltoraportti / huoltotodistus.

Eikö riitä, että kokeilen itse, että savunpoitso toimii ja luukku/luukut aukeaa sekä sulkeutuu?

 • Savunpoistolaitteet on huollettava ja testattava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pelkästään mekaanisesti toimivat luukut testataan avaamalla ja sulkemalla luukut (niin että ne jäävät toimintakuntoisiksi). On kuitenkin huomioitava, että laitteissa saattaa olla varaosia, jotka on vaihdettava määräajoin. Esimerkiksi lämpösulakelangat on vaihdettava kolmen vuoden välein.
 • Sähköisissä järjestelmissä olisi tarkastettava laitteiston toiminta varavoimalla ja jos akusto toimii varavoimana, niin akkujen kapasiteetti tulisi todentaa. Laitteissa on usein myös muita toimintoja.

Kuinka usein savunpoistolaitteet on huollettava?

 • Valmistaja määrittelee laitteiston huoltovälin. Huoltoväli on pääsääntöisesti yksi vuosi, mutta joillakin laitteilla on puolen vuoden huoltoväli.

Savunpoistokeskus tai laukaisupainike piippaa / vilkkuu tai vikavalo palaa

 • Useimmat laukaisukeskukset ilmoittavat huollon tarpeesta merkkivaloin tai äänin – myös laukaisupainikkeet voivat ilmaista huollon tarpeesta merkkivalojen tai -äänien avulla.
 • Järjestelmät ilmoittavat yleisimmistä vikatilanteista tai huoltovälin täyttymisestä. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoliikkeeseen. Savunpoistokumppani toimii koko Etelä-Suomen alueella.
Savunpoisto savunpoistokeskus Actulux SVM-24V-5A
Esimerkki savunpoistokeskuksesta. (Actulux SVM-24V-5A)
Savunpoisto laukaisupainike RT-45
Esimerkki savunpoiston laukaisupainikkeesta (D+H RT-45)

Mikä savunpoistokeskuksen huoltolaskuri? Voinko sen itse nollata?

 • Nykyaikaiset savunpoistokeskukset on varustettu usein huoltolaskureilla. Huoltolaskuri muistuttaa siitä, että huollot tulee tehtyä ajallaan. Huoltolaskurin uudelleenajoittaminen vaatii usein oman laitteistonsa.

Mitä kaikkea savunpoistolaitteiden huollossa tarkastetaan?

Savunpoiston huoltosuunnitelma, kuka sen tekee ja miten?

 • Huoltosuunnitelman voi tehdä laitteistosta vastaava henkilö tai huoltoliike. Suunnitelman on noudatettava mm. laitevalmistajien ohjeita, joiden avulla varmistetaan savunpoistolaitteiston asianmukainen huolto ja testaus.

Onko kerrostalossa pakko olla savunpoiston laukaisukartta?

 • Mikäli savunpoistolaitteisto on vain porrashuoneessa, niin laukaisukartta ei ole useinkaan vaadittu, mutta savunpoiston toiminta ja savulohkot olisi hyvä olla merkittynä palokunnan tauluun.

Milloin savunpoistoluukku pitää varustaa putoamissuojilla?

 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta sanoo asiasta kohdassa 2.3.2: ”Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevat ikkunat, luukut ja muut vastaavat aukot on mitoitettava kestämään henkilökuorma, mikäli putoamisvaara on olemassa.”
 • Asetuksen ohjeistuksessa tarkennetaan putoamisvaaran osalta seuraavaa: Suojarakennetta ei tarvita, jos ikkunan tai luukun kehysrakenteen yläosa on vähintään 700mm korkeudella tasanteen pinnasta. Sisäänpäin aukeavat luukut tulee varustaa suojavarustuksella kaikilla katto- ja ulkotasanteilla.

Onko Savunpoistokumppani sama yritys kuin SPK-Huolto?

Etkö löytänyt ongelmaasi ratkaisua? Ei hätää, soita meille niin etsitään ratkaisu!

Call Now ButtonSoita meille!
Verified by MonsterInsights