Metallin työstöä Savunpoistokumppanin verstaalla

Johtajan tai yrittäjän 5 yleisintä tekosyytä ja selitystä suomennettuna

”Johtajan” / yrittäjän 5 yleisintä tekosyytä ja selitystä suomennettuna

1. ”Huono lopputulos johtuu alihankkijasta.” (tai tavarantoimittajasta / jostain muusta sidosryhmästä)

Suomennos:
En ole ottanut vastuuta
-yhteistyökumppanin valinnasta
-ohjeistamisesta ja yhteistoiminnan sääntöjen luomisesta
-toiminnan laadunvalvonnasta
-kokonaisuuden toimivuudesta asiakkaan suuntaan.

2. ”Työvoimapula – osaajia ei löydy, työ ei kiinnosta nuoria, tms.”

Suomennos:
En ole selvittänyt millä keinoilla pystyn kilpailemaan hyvistä työntekijöistä.
En ole huolehtinut siitä, että yritys on työpaikkana houkutteleva.
En myöskään ole ajoissa varautunut kouluttamalla nykyisiä tai uusia ihmisiä uusien tarpeiden varalle.
En ollut tehnyt varasuunnitelmaa työntekijän menettämisen varalle.

3. ”Kilpailija sotkee markkinat hinnoittelulla, huonolla toimitussisällöllä, mustamaalaamisella, tms.”

Suomennos:
En ole huolehtinut siitä, että oma tuote tai palvelusisältö vastaa asiakkaiden todellisia tarpeita.
En ole onnistunut saamaan asiakkaita ymmärtämään, mitä kaikkia hyötyjä oma palveluni tuottaa asiakkaille.
En ole viestittänyt näitä asioita tehokkaasti asiakkaille käyttäen sopivaa viestintäkanavaa ja viestinnän sisältöä.
En ole osannut luoda kahdensuuntaista viestintätilannetta, jossa myös asiakkaan tarpeet olisivat tulleet kuulluiksi.

4. ”Asiakkaan maksamalla hinnalla asioita ei pysty tekemään samaan aikaan sekä hyvin että kannattavasti.”

Suomennos:
a) En ole pystynyt kehittämään omia prosessejamme riittävän kustannustehokkaiksi.

ja/tai

b) En ole pystynyt perustelemaan asiakkaalle, miksi hän saa parhaan lisäarvon minun tarjoamallani sisällöllä, vaikka se joissain tapauksissa on hankintahinnaltaan korkeampi.

5. ”Paperisota, byrokratia ja yhteiskuntavelvoitteet tukahduttavat yrityksen toiminnan.”

Suomennos:
En ole osannut käsitellä velvoitteiden tuomaa haastetta rakentavasti. En ole onnistunut löytämään yhteistyökumppaneita ja kehittämään prosesseja, jotka minimoivat velvoitteiden tuottamaa työmäärää. Asioiden muuttamiseksi en ole keskittynyt rakentavien vaikuttamiskeinojen löytämiseen, vaan käyttänyt energiaani purnaamiseen.

Tämän provosoivan tekstin pointin voisi kiteyttää:

Epäonnistumisten yhteydessä on hyvä tilaisuus kysyä: Onko omaa toimintaa ja vastuuta sen kehittämisestä syytä tarkastella vielä laajemmin kuin aiemmin? Sillä päätösvalta ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä.

Soita meille
Soita meille! p. 010 581 7100