Savunpoistolaiteiden huolellinen tarkastus

Yleisimmät sudenkuopat savunpoistojärjestelmissä

Seuraavassa on nostettu 10 vuoden kokemuksemme perusteella yleisimmät sudenkuopat savunpoiston toimivuuden kannalta.

Suunnittelu

Jos savunpoistojärjestelmän suunnittelua ei ole tehty riittävällä asiantuntemuksella, on mahdollista, että esim. mitoituksen ja järjestelmän eri osien yhteensopivuuden suhteen ilmenee puutteita. Tämä on onneksi nykyään suhteellinen harvinainen tilanne. Lievempi, mutta yleisempi sudenkuoppa on se, että suunnittelussa ei ole osattu hyödyntää yksinkertaisinta, tarkoituksenmukaisinta tai edullisinta toteutusvaihtoehtoa.

Toteutus

Toteutuksessa tapahtuvat virheet eivät ole lainkaan harvinaisia. Tähän on pääasiassa kaksi syytä. Ensinnäkin savunpoistolaitteet ovat erikoisalan laitteita ja monet muissa toteutuksissa käytettävät toimintatavat eivät toimi savunpoistolaitteissa. Jos asennuksen suorittavalla urakoitsijalla ei ole riittävää asiantuntemusta savunpoistolaitteista, toteutuksesta tulee usein virheellinen. Toisekseen rakennusprojektissa savunpoistojärjestelmän eri osien toteuttaminen on usein eri tekijöiden vastuulla ja pääurakoitsijalla ei useinkaan ole mahdollisuutta varmistaa kokonaisuuden toimivuutta. Valitettavan usein toteutuksessa olevia puutteita ei havaitakaan rakennusprojektin aikana.

Näihin haasteisiin Savunpoistokumppani on asiakkaidensa toivomuksesta alkanut tarjota projektinjohto- ja konsultointipalveluja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi sekä käyttöönottotarkastuksia valmistuviin kohteisiin, jotta mahdolliset puutteet saadaan selville ja korjattua ennen käyttöönottoa.

Konkreettisia esimerkkejä:

 • Savunpoistokeskuksen, kaapeloinnin ja moottorien yhteensopimattomuus. Esim. keskuksen mitoitus, kaapeloinnin poikkipinta-alan mitoitus (savunpoistossa käytetään yleisimmin 24V:n jännitettä, joka aiheuttaa erilaiset vaatimukset kaapeloinnille kuin 230V:n jännite), tarpeettoman hankalat kaapelointireitit
 • Ongelmat savunpoiston integroinnissa muihin järjestelemiin (oviautomatiikka, savuverhot, paloilmoitin, puhaltimien luukut, jne)
 • Puutteet kaapeloinnin suojauksessa, jotka aiheuttavat maavuotoja tai muita häiriöitä
 • Järjestelmän oikeaa toimintaa valvovat toiminnot tai valvonnan merkkivalot ovat kytkemättä tai ne on kytketty virheellisesti
 • Kaapelin johdinten lukumäärä ei mahdollista järjestelmän oikeaa toimintaa
 • Luukkujen avautumiskulmaa ei ole säädetty vastaamaan CE-merkinnän vaatimuksia
 • Puutteet palokunnalle tarkoitetuissa opasteissa ja/tai toimintaohjeissa

Ylläpito

Oikein suunnitellut ja toteutetut savunpoistojärjestelmät ovat suhteellisen varmatoimisia. Jokaisessa järjestelmässä on kuitenkin tiettyjä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä, joilla oikea toiminta varmistetaan. Säädösten mukaiseksi asianmukaiseksi huoltoväliksi on vakiintunut vuosittainen huolto.

Konkreettisia esimerkkejä:

 • Savunpoistokeskusten varavirta-akut ovat tyhjentyneet
 • Akkujen lataus ei toimi tai latausjännite on väärä.
 • Ympäristötekijöistä, esim. ukkosesta aiheutuneet viat
 • Kaasujousitoimisissa luukuissa: avaajalaitteen säädöt eivät ole kohdallaan
 • Edelleen kaasujousitoimisissa laitteissa: kaasujousien ja lämpösulakelankojen toimivuus on heikentynyt
 • Lisäksi monissa laitteistoissa on huoltolaskuri, joka ilmoittaa huoltovälin täyttymisestä merkkivaloin.
 • Huoltojen dokumentointi on puutteellista. Ongelmia voi tällöin aiheutua paloviranomaisten kanssa tai tulipalon sattuessa vakuutusyhtiön suuntaan.

Järjestelmän ikääntyminen

Savunpoistojärjestelmän osista savunpoistokattoluukut altistuvat yleensä ankarimmille olosuhteille. Suomen sääolosuhteet ovat vaativia katolla sijaitsevien rakenteiden kestävyyden suhteen.

Kattoluukkujen ikääntymisen merkit alkavat yleensä ensin näkyä tiivisteissä ja kupujen kunnossa. Vaikka oikein asennetut avaajalaitteet ja niiden kaasujouset ovat melko pitkäikäisiä, vanhoissa kaasujousitoimisissa luukuissa niidenkin vaihtaminen tulee eteen ennemmin tai myöhemmin. Vuosikymmenten saatossa luukkujen kunnon heikentyessä tai laajemman kattoremontin yhteydessä isompi saneeraus tulee usein ajankohtaiseksi esim. kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Savunpoistoikkunoissa eniten ongelmia ilmenee ajan kuluessa sivusaranoiduissa ikkunoissa, joissa ikkunan paino rasittaa usein ikkunan puitetta ja saranoita niin, että avautuminen ja sulkeutuminen muuttuu työläämmäksi. Savunpoistokumppani on kehittänyt asian korjaamiseksi oman tuotteen*, jolla ikkunan käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti.

* Sivusaranoidun ikkunan korjaussarja eli SIKS

Soita meille
Soita meille! p. 010 581 7100