Savunpoistolaitteiden huoltoa: savunpoistokeskuksen huoltaminen

Savunpoistolaitteiden A-B-C eli perustiedot savunpoistolaitteista

Mitä varten savunpoistolaitteet ovat kiinteistössä:

Palokunta käyttää savunpoistolaitteita tulipalotilanteessa.

Lue tästä artikkelista lisää savunpoistolaitteiden tarkoituksesta pelastustoimessa.

Vinkki: Kiinteistön käyttäjät voivat halutessaan ottaa moottoritoimiset savunpoistolaitteet myös tuuletuskäyttöön esim. kesähelteillä. Tällöin tuuletusta varten pitää olla omat painikkeensa ja tuuletustoiminnon käyttö määritelty asiantuntevasti.

Tarkoitus:

Savunpoistolaitteiden tehtävänä on poistaa savua ja lämpöä tulipalon aikana ja turvata ihmisten poistuminen ja tehostaa palokunnan toimintaa luomalla savuton kerros tiloihin. Lämmön poistaminen ehkäisee myös palon etenemistä. Tarkemman kuvaksen savunpoiston toiminnasta voit lukea täältä.

Savunpoistolaitteet:

Savunpoistolaitteet voidaan jakaa toimintaperiaatteensa perusteella kahteen ryhmään:

1. Painovoimaisesti toimivat savunpoistolaitteet

 • Painovoimaisen savunpoistolaitteiston osia:

  • Savunpoistoluukku tai -ikkuna
  • Savunpoistokeskus, joka syöttää virtaa ja ohjaa laitteiston toimintaa
  • Laukaisupainike
  • Laitteita yhdistävä kaapelointi
  • Korvausilmaovet tai -ikkunat (usein käsin avattavia, esim. ulko-ovi)
  • Muut mahdolliset integraatiot esim. savuverhoihin, paloilmoittimeen, jne.

2. Koneellinen savunpoisto eli savunpoistopuhaltimilla savua poistavat järjestelmät

 • Koneellisen savunpoiston osia:

  • Savunpoistopuhallin
  • Puhallinluukut, jotka suojaavat rakenteita ja laitteita
  • Savunhallintapellit
  • Mahdolliset suuntapainepuhaltimet
  • Ohjaus- ja laukaisukeskukset
  • Laitteita yhdistävä kaapelointi
  • Korvausilmaovet tai -ikkunat
  • Muut mahdolliset integraatiot
Savunpoisto: Umpikantinen savunpoistoluukku katolla
Esimerkki kaasujousitoimisesta savunpoistoluukusta.
Savunpoistopuhaltimen ja luukun muodostama kokonaisuus
Savunpoistopuhaltimen ja luukun muodostama kokonaisuus. Kuva: Keravent

Perustapauksia painovoimaisen savunpoiston laitteissa:

Painovoimaisten savunpoistoluukkujen laukaisu- ja avausmekanismeja on monenlaisia. Yksinkertaisimmillaan luukut laukaistaan mekaanisesti esim. laukaisuvaijerilla ja luukku avautuu kaasujousien avulla. Kaasujousitoimiset luukut voidaan usein laukaista myös sähkötoimisesti laukaisupainikkeen kautta, jolloin laukaisumekanismina luukkupäässä toimii esim. magneetilla tai lämpösulakelangalla toimiva mekaaninen lukkolaite. Kaasujousitoimiset luukut on suljettava käsin ja niiden uudelleenvirittäminen on syytä jättää savunpoistoalan ammattilaisille.

Nykyään yleisimpiä ovat sähkömoottorilla toimivat avaajalaiteet. Laitteet toimivat 24V jännitteellä ja ne ovat akkuvarmennettuja. Yleisimmin laukaisupainike sijoitetaan palokunnan kannalta sopivaan paikkaan, esim. ulko-ovelle. Painike antaa laukaisukäskyn savunpoistokeskukselle, joka ohjaa avaajalaitteen avautumista ja syöttää tarvittavan virran joko verkkovirralla – tai sen ollessa poikki varavoima-akkujen avulla. Joissain pienemmissä järjestelmissä savunpoistopainike ja savunpoistokeskus on integroitu samaan koteloon.

Savunpoistokeskus
Esimerkki savunpoistokeskuksesta, Actulux SVM-24V
Savunpoistoluukku kattovalokuvulla avoimena katolla
Kattovalokupu-mallinen savunpoistoluukku.

Koneellisen savunpoiston laitteistot:

Koneellisen savunpoiston puolella järjestelmät ovat usein pidemmälle räätälöityjä ja monimutkaisempia kuin painovoimaiset järjestelmät. Koneellinen savunpoisto mahdollistaa savun poistamisen erittäin tehokkaasti ja sitä käytetään kohteissa, joissa tulipalossa täytyy turvata suuren ihmisjoukon poistuminen, esim. kauppakeskukset, liike- ja toimistotilat, virastot, jne.

Yleisiä käyttökohteita koneelliselle savunpoistolle ovat myös tilat, jotka ovat liian matalia painovoimaisen savunpoiston toiminnan kannalta, esim. luhtikäytävät kerrostaloissa ja autohallit.

Koneellisessa savunpoistossa laukaisukäskyn jälkeen ensin avautuu puhallinluukku ja jos järjestelmä sisältää savunhallintapeltejä, ne siirtyvät savunpoistoasentoon. Näin savulle on avautunut reitti ulos ja puhallin käynnistetään joko käsin tai automaattisesti järjestelmän toimesta.

Korvausilman saanti on koneellisen savunpoiston toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää, koska puhaltimen liikuttamat ilmamäärät ovat suuria. Toimimaton korvausilman saanti saattaa luoda vaarallisia tilanteita, koska tiloihin syntyy tällöin suuria paine-eroja. Esim. ovet voivat paiskautua kiinni tai ne eivät avaudu ihmisvoimin suuren paine-eron vuoksi.

Toimintaohjeet palokunnalle:

Mitä monimutkaisempia laitteistot ovat, sitä tärkeämmässä roolissa ovat toimintaohjeet ja opasteet. Tositilanteessa laitteiston toiminnan pitää olla palokunnalle selkeää.

Savunpoiston laukaisukaavio on olennainen osa toimintaohjeita, siitä ilmenee laitteiden toiminta savulohkokohtaisesti. Jos laitteiden laukaisemisessa on useita vaiheita, ne on hyvä ilmoittaa toimintaohjeissa mahdollisimman selkeästi. Toimintaohjeissa on hyvä ilmoittaa selkeästi myös, kuinka korvausilman saanti laukaisutilanteessa tapahtuu.

Esimerkki savunpoiston laukaisukaaviosta / laukaisukartasta.
Savunpoiston laukaisukaavio kertoo savunpoistolaitteiden toiminnan savulohkoittain sekä muut palokunnalle olennaiset tiedot.

Huoltaminen ja ylläpito:

Savunpoistolaitteet pitää pelastuslain mukaan huoltaa ja tarkastaa asianmukaisesti. Käytännössä savunpoistolaitteisto tulee tarkastaa kokonaisuudessaan vähintään kerran vuodessa, mikäli valmistajan ohjeet eivät edellytä tiheämpää tarkastusväliä.

Koneellisen savunpoiston laitteita olisi syytä käyttää vähintään puolivuosittain, koska pitkään käyttämättä olleen puhaltimen toimintavarmuus kärsii ja sen käyttöikä voi lyhentyä.

Savunpoistokeskuksilla ja laukaisupainikkeilla on yleensä merkkivaloja, jotka ilmoittavat vioista ja usein myös huoltovälin täyttymisestä. Huoltolaskurin uudelleenajoittaminen (nollaaminen) vaatii usein oman erikoislaitteistonsa.

Savunpoistokumppanin vuosihuollossa tarkastetaan nämä asiat.

Lisätietoa:

Jos haluat laajemman maksuttoman tietopaketin savunpoistosta, voit ladata sen täältä. Tässä laajemmassa tietopaketissa on kattava kooste savunpoiston tarkoituksesta, teknisestä toteuttamisesta, viranomaisvaatimuksista, yms. Tietopaketin voi ladata maksutta eikä lataaminen vaadi yhteystietojen jättämistä.

Soita meille
Soita meille! p. 010 581 7100